Helista ja koos leiame sobiva lahenduse +372 5083028

Soovitame Teil laenuvõtmise otsus teha kindlasti läbimõeldult ja kaalutletult. Mõtlematu otsus võib kaasa tuua makseraskusi või probleeme lepingu tingimuste nõuetekohasel täitmisel.

Taotleja

  • Kõik *tärnidega* tähistatud väljad tuleb ära täita.
  • Mida põhjalikumalt väljad täidate, seda parematel tingimustel võite laenu saada


Laenutaotleja taotluse saatmisel kinnitab, et:

Garanteerin käesolevas avalduses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse. Olen teadlik, et käesolevas avalduses valeandmete esitamise eest on krediidiandjal õigus jätta minu avaldus rahuldamata ilma täiendavalt põhjendamata või juba sõlmitud laenuleping ühepoolselt lõpetada. Annan MMMcredit OÜ-le käesolevaga volituse töödelda taotluses esitatud andmeid laenuotsuse tegemise, laenulepingu sõlmimiseks ettevalmistamise ning haldamise eesmärgil. Lisaks annab taotleja MMMcredit OÜ-le nõusoleku enda andmete täiendamiseks avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest.

Laenuandja jätab endale õiguse mitte menetleda taotlusi mis ei vasta kehtivatele laenu väljastamise üldtingimustele.